لوگوی ستاد دیه خراسان رضوی

شرکت چشمگیر مددجویان زندانهای استان در ۱۲ همین دوره انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانها ، همگام با مردم سراسر کشور و میهن عزیزمان ایران، سربازان و مددجویان زندان های استان در روز ۲۹ اردیبهشت با استقرار صندوق سیار در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان شرکت نمودند و همدوش با سایر مردم ایران اسلامی نمایشی دلپذیر از عزت و اقتدار ایران اسلامی را نشان دادند.

خبر اصلی

تغییر تم سامانه

رنگ ها


حالت چیدمان

الگوها