لوگوی ستاد دیه خراسان رضوی

منشور اخلاق کارکنان سازمان زندان ها

باورهای ما

 • خدمت صادقانه در محضر خداوند جهت تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه و شهدای انقلاب اسلامی
 • فراهم آوردن زمینه وفاق ، همدلی ، تعاون ، رازداری و اعتماد سازی و ایجاد محیطی به دور از هر گونه تنش و مخاطره
 • شناخت صحیح از مقررات و اهداف سازمانی و تطبیق نگرش های فردی با آن
 • توجه دقیق به وظایف سازمانی در همه امور و ادای تکلیف در قبال وظیفه محوله
 • حضور به موقع در محل کار و پرهیز از تاخیر در ورود و تعجیل در خروج و استفاده بهینه از اوقات کاری
 • عدم تسامح در حفظ و اسناد و وجوه دولتی و پیشگیری از ایراد خسارت به اموال دولتی
 • عدم سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و شغلی
 • حفظ انظباط ظاهری و رعایت آداب اسلامی در همه امور
 • حضور فعال در مناسبت ها ، مراسم عبادی و تجمعات دینی و ملی
 • تنظیم بهینه فضای موجود در مواجهه با ارباب رجوع با هدف بیان بدون دغدغه مشکلات و نظرات آنان
 • رعایت گفتار و کردار انسانی و اسلامی با مراجعین

تغییر تم سامانه

رنگ ها


حالت چیدمان

الگوها